Fotograf, Remi Presttun | Presttun Media
Leveringsbetingelser

Ved fullført betaling samtykker du til følgende leveringsbetingelser og vilkår fra Presttun Media.

En lisens fra Presttun Media gir kun bruksrettighet til bildet.

§ 1. Lisens
Lisensen er personlig og kan ikke overføres til en tredjepart. Kjøpt lisens gir kun bruksrettigheter til å bruke bilde i sosiale medier, egen nettside, egen blogg eller profilering m.m. Du overtar ikke opphavsrettighetene ved kjøp av lisens.

§ 2. Bruksområder
Bilder kan benyttes i sosiale medier, egen nettside, egen blogg eller profilering m.m.

Det er ikke tillatt å benytte bildene i pornografisk-sammenheng, eller benytte bildene i konkurranser.

§ 3. Endring av bilder
Det er ikke tillatt å retusjere eller manipulere bilder uten tillatelse fra Presttun Media.

§ 4. Kreditering
Fotografens navn skal oppgis ved all offentlig bruk av bildene, jfr. åndsverkloven §43a og §3. Ved manglende kreditering kan lisenstaker bli erstatningspliktig og vil få et krav på kr. 2500,- for manglede kreditering. Dersom ikke noe annet er avtalt med Presttun Media.

§ 5. Betaling og levering
Betaling gjennomføres via betalingstjenesten PayPal. Betaling med faktura er det 14-dagers betalingsfrist.

Ved fullført betaling vil du automatisk få tilsendt en nedlastningslink til oppgitt e-post adresse.

§ 6. Mislighold
Ved mislighold av leveringsbetingelsene vil lisensen bli inndratt og innbetalt beløp vil ikke bli refundert. Ved alvorlig brudd av avtalen kan du bli holdt erstatningsansvarlig.

§ 7. Øvrige bestemmelser
Avtalen reguleres av Åndsverkloven med tingretten som verneting.
Drevet av PhotoDeck